Wszystkie kredyty w jednym miejscu – ranking

Polub nasz profil

Zadzwoń: +48 789 676 605

(Pon - Piątek)

Napisz do nas:

Współpraca

Kwota wolna od podatku 2024

Do 2017 roku kwota wolna od podatku w Polsce praktycznie nie ulegała zmianom lub zmiany te były niewielkie. Jednak od tego roku rząd podjął decyzję o stopniowym zwiększaniu jej wysokości. Kwota wolna od podatku to limit dochodu, który jest zwolniony z opodatkowania, a jej podwyższenie ma na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego dla najuboższych.

W 2017 roku kwota wolna wynosiła 6,6 tys. zł, jednak już od 1 stycznia 2018 roku została znacząco podniesiona do 8 tys. zł. Głównymi korzystającymi z tej zmiany były osoby o najniższych dochodach, takie jak pracownicy dorywczy czy osoby korzystające z zasiłków.

W kolejnych latach wysokość kwoty wolnej od podatku w Polsce podlegała wpływowi różnych czynników, takich jak zwiększenie minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, która wzrastała co roku.

Od 2022 roku kwota wolna od podatku nie uległa zmianie i w 2024 roku wynosi nadal 30 000 zł. Polacy mogą korzystać z tej kwoty, która jest znacznie wyższa niż w poprzednich latach. Jednak ważne jest świadome zrozumienie, że kwota wolna od podatku dotyczy określonego dochodu, a przekroczenie tej granicy skutkuje opodatkowaniem nadwyżki zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi.

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł oznacza, że jeśli Twój roczny dochód nie przekracza tej kwoty, nie będziesz zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że cała kwota dochodu do 30 000 zł jest zwolniona z opodatkowania. Jeśli Twój dochód przekroczy tę kwotę, będziesz opodatkowany jedynie od nadwyżki ponad 30 000 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, do wysokości 30 000 zł nie płacisz podatku. Jeśli jednak dochód przekroczy tę granicę, zapłacisz daninę na poziomie 12% od nadwyżki ponad 30 000 zł do momentu osiągnięcia drugiego progu podatkowego, który wynosi 120 000 zł. Po osiągnięciu tej kwoty, stawka podatku zmienia się na 32%.

W skrócie, kwota wolna od podatku to limit dochodu, który jest zwolniony z opodatkowania, a nadwyżka nad tą kwotą podlega opodatkowaniu według odpowiednich stawek podatkowych.

Poprzedni post
Następny post

Zostaw komentarz