Wszystkie kredyty w jednym miejscu – ranking

Polub nasz profil

Zadzwoń: +48 789 676 605

(Pon - Piątek)

Napisz do nas:

Współpraca

Kredyty firmowe

Jeśli prowadzisz firmę, to wiesz na pewno jak ważne są w niej finanse. Prowadzenie przedsiębiorstwa to szansa na rozwój i realizację własnej wizji biznesu, jednak zdarzają się także przeciwności: niespodziewane wydatki, zatory płatnicze, zamrożone pieniądze z uwagi na odroczone terminy płatności czy nierzetelni kontrahenci. W przypadku takich niespodzianek możesz zdecydować się na kredyt dla firm. Zagwarantuje Ci on pieniądze na dowolny cel: inwestycje lub bieżącą działalność. Okres spłaty zadłużenia jest długi i może wynieść nawet 10 lat. Wniosek można złożyć online, a w razie pytań porozmawiać ze specjalistą banku na czacie lub przez telefon. Możemy doradzić Ci w każdej kwestii, jeśli masz wątpliwości co do szczegółowych zagadnień przy takim kredycie.

Kredyt dla firm
 • Nawet do 450 000 zł Kredyt dla firm nawet do 450 000 zł.
 • Oprocentowanie już od 0,44%.
 • Decyzja kredytowa nawet w 10 minut.
 • Pieniądze na koncie nawet w 24 godziny.
Kredyt firmowy
 • 0% prowizja przygotowawcza Kredyt Firmowy –
 • 0% prowizja przygotowywacza: do 1 mln zł dla mikrofirm, do 5 mln zł dla małych firm,
 • Decyzja kredytowa w 20 min,
 • Prowizja 0% za przyznanie kredytu.
Kredyt firmowy – refinansowanie
 • Kredyt hipoteczny od VeloBanku z RRSO 9,29%!
 • Do 90% wartości nieruchomości
 • 0% prowizji za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu.

Kredyty firmowe – ranking, kalkulator, porównywarka, pozabankowe na start firmy

Oferta jest skierowana do klienta biznesowego. O pożyczkę dla firm mogą ubiegać się zwykle osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe czy też rolnicy. Warunkiem otrzymania finansowania w postaci kredytu dla firmy jest jej obecność na rynku przez określony czas – zwykle co najmniej 12 miesięcy. Mniejsze wymagania w tym zakresie mogą wiązać się np. z dodatkowym zabezpieczeniem spłaty. Wysokość pożyczki dla firm jest uzależniona od zdolności kredytowej przedsiębiorcy i jego historii kredytowej. Aby uzyskać kredyt, wystarczy wypełnić wniosek i dołączyć potrzebne dokumenty potwierdzające status prawny Twojej firmy (zaświadczenie z CEIDG lub KRS), finansowe określone przez bank oraz zaświadczenie z ZUS lub KRUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnością zobowiązań podatkowych i składek. Skontaktuj się z naszym doradcą jeśli masz pytania – chętnie pomożemy.

Kredyt firmowy – co warto wiedzieć

Działalność gospodarcza rozwija swój zakres za pomocą finansowania zewnętrznego lub samofinansowania. Niestety mało jest firm, które są wstanie udźwignąć inwestycje we własnym zakresie i sięganie po wszelkiego rodzaju kredyty firmowe to jedyna droga. Na rynku istnieje wiele dostępnych form finansowania działalności gospodarczej. Dostępność usług finansowych spowodowała w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na usługi kredytowe. Jaki kredyt dla firm jest najlepszy? Na co zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedzi w poniższym artykule. 

W Polsce kredytowanie przedsiębiorstw reguluje ustawa Prawo bankowe. Znajduje się tam kompendium wiedzy na temat rodzajów kredytów bankowych. Przedsiębiorca prowadzący swój biznes jako jednoosobowa działalność gospodarcza i w oparciu o uproszczoną księgowość może skorzystać z kredytów obrotowych zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym przeznaczonym na bieżącą działalność gospodarczą. Zapotrzebowania na finansowanie inwestycji, może skorzystać on z kredytu inwestycyjnego.

Kiedy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, komplet wymaganych dokumentów nie będzie duży. Należy przygotować:

 • dowód osobisty wnioskodawcy
 • dokumenty założycielskie
 • ostatnia deklaracja PIT 36/36L wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym
 • dowód opłacenia podatku lub zaświadczenie o braku zaległości wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • podsumowanie książki przychodów i rozchodów
 • prognozy finansowe wymagane na cały okres kredytowania wniosek kredytowy.

Potem bank dokona oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i podejmie decyzję o przyznaniu bądź też nie wnioskowanego finansowania.

Każde finansowanie udzielane przez bank musi być odpowiednio zabezpieczone. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu mogą być dokonywane w wielu formach. Każda z nich ma swoje specyficzne cechy, które podnoszą lub obniżają ich przydatność dla potrzeb banku. Omówimy teraz dwie najpopularniejsze grupy.

1. zabezpieczenia o charakterze rzeczowym, do których zalicza się:

 • hipotekę – obciąża ona nieruchomość dłużnika prawem do dochodzenia roszczenia przez wpis do ksiąg wieczystych
 • zastawy rejestrowe – mogą być ustanawiane na rzeczach ruchomych przedsiębiorcy.
 • zastaw na prawach – dotyczy praw zbywalnych, tj. papierów wartościowych, udziałów w spółkach, praw w zakresie wynalazczości
 • kaucja – kaucjodawca składa bankowi zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych lub papierów wartościowych
 • blokada środków na rachunku bankowym – wyodrębnienie środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów należących do przedsiębiorcy lub poręczyciela i udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – upoważnia bank do przewłaszczenia ruchomych przedmiotów tytułu niespłaconego kredytu

2. zabezpieczenia o charakterze osobowym, do których zalicza się:

 • gwarancję bankową lub ubezpieczeniową – zobowiązanie banku lub ubezpieczyciela do zapłaty sumy pieniężnej kredytodawcy odpowiadającej kwocie niespłaconych rat kredytu, należnych odsetek i kosztów postępowania, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec banku – wierzyciela.
 • poręczenie wekslowe zobowiązujące poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu ustalonych w terminach płatności
 • poręczenie według prawa cywilnego – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w razie uchylenia się kredytobiorcy od wywiązania się ze zobowiązań
 • cesja wierzytelności – jako zabezpieczenie kredytu jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem udzielającym kredytu, na mocy której przedsiębiorca przenosi na bank swoje prawo do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi
 • przystąpienie do długu kredytowego – do dotychczasowego kredytobiorcy – dłużnika przystępuje osoba trzecia w charakterze dłużnika solidarnego
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych firmy – może być udzielane przez kredytobiorcę lub osobę trzecią
 • weksel własny in blanco – dokument zawierający podpis wystawcy weksla, nie zawiera jednak określenia sumy wekslowej i terminu płatności.
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. – przyjmowane zamiennie z wekslem własnym in blanco, stosowane najczęściej do dużych ekspozycji kredytowych, może dotyczyć zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy.
Home

  Wyślij zapytanie

  Czym jesteś zainteresowany?

  Kontakt

  Formularz kontaktowy

  Kontakt z Kredyty.pl

  Jeśli jesteś zainteresowany kredytem gotówkowym, firmowym, hipotecznym, pożyczką zapraszamy do kontaktu

  Biuro obsługi klienta kredyty.pl

  Telefon:  +48 789 676 605
  E-mail: [email protected]