Image
Image
Image

Kredyty firmowe - ranking, kalkulator, porównywarka, pozabankowe na start firmy

Jeśli prowadzisz firmę, to wiesz na pewno jak ważne są w niej finanse. Prowadzenie przedsiębiorstwa to szansa na rozwój i realizację własnej wizji biznesu, jednak zdarzają się także przeciwności: niespodziewane wydatki, zatory płatnicze, zamrożone pieniądze z uwagi na odroczone terminy płatności czy nierzetelni kontrahenci. W przypadku takich niespodzianek możesz zdecydować się na kredyt dla firm. Zagwarantuje Ci on pieniądze na dowolny cel: inwestycje lub bieżącą działalność. Okres spłaty zadłużenia jest długi i może wynieść nawet 10 lat. Wniosek można złożyć online, a w razie pytań porozmawiać ze specjalistą banku na czacie lub przez telefon. Możemy doradzić Ci w każdej kwestii, jeśli masz wątpliwości co do szczegółowych zagadnień przy takim kredycie.

Image

Kredyt dla firm nawet do 3 mln złotych

Do 600 tysięcyi dojazd do klienta na jego życzenie.
Decyzja kredytowa w 30 minut, a kredyt może zostać przeznaczony na dowolny cel.

Image

Oferta jest skierowana do klienta biznesowego. O pożyczkę dla firm mogą ubiegać się zwykle osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe czy też rolnicy. Warunkiem otrzymania finansowania w postaci kredytu dla firmy jest jej obecność na rynku przez określony czas – zwykle co najmniej 12 miesięcy. Mniejsze wymagania w tym zakresie mogą wiązać się np. z dodatkowym zabezpieczeniem spłaty. Wysokość pożyczki dla firm jest uzależniona od zdolności kredytowej przedsiębiorcy i jego historii kredytowej. Aby uzyskać kredyt, wystarczy wypełnić wniosek i dołączyć potrzebne dokumenty potwierdzające status prawny Twojej firmy (zaświadczenie z CEIDG lub KRS), finansowe określone przez bank oraz zaświadczenie z ZUS lub KRUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnością zobowiązań podatkowych i składek. Skontaktuj się z naszym doradcą jeśli masz pytania – chętnie pomożemy.

Kredyt firmowy - co warto wiedzieć

Działalność gospodarcza rozwija swój zakres za pomocą finansowania zewnętrznego lub samofinansowania. Niestety mało jest firm, które są wstanie udźwignąć inwestycje we własnym zakresie i sięganie po wszelkiego rodzaju kredyty firmowe to jedyna droga. Na rynku istnieje wiele dostępnych form finansowania działalności gospodarczej. Dostępność usług finansowych spowodowała w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na usługi kredytowe. Jaki kredyt dla firm jest najlepszy? Na co zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedzi w poniższym artykule. 

W Polsce kredytowanie przedsiębiorstw reguluje ustawa Prawo bankowe. Znajduje się tam kompendium wiedzy na temat rodzajów kredytów bankowych. Przedsiębiorca prowadzący swój biznes jako jednoosobowa działalność gospodarcza i w oparciu o uproszczoną księgowość może skorzystać z kredytów obrotowych zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym przeznaczonym na bieżącą działalność gospodarczą. Zapotrzebowania na finansowanie inwestycji, może skorzystać on z kredytu inwestycyjnego.

Kiedy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, komplet wymaganych dokumentów nie będzie duży. Należy przygotować:

 • dowód osobisty wnioskodawcy
 • dokumenty założycielskie
 • ostatnia deklaracja PIT 36/36L wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym
 • dowód opłacenia podatku lub zaświadczenie o braku zaległości wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • podsumowanie książki przychodów i rozchodów
 • prognozy finansowe wymagane na cały okres kredytowania wniosek kredytowy.

Potem bank dokona oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i podejmie decyzję o przyznaniu bądź też nie wnioskowanego finansowania.

Każde finansowanie udzielane przez bank musi być odpowiednio zabezpieczone. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu mogą być dokonywane w wielu formach. Każda z nich ma swoje specyficzne cechy, które podnoszą lub obniżają ich przydatność dla potrzeb banku. Omówimy teraz dwie najpopularniejsze grupy.

1. zabezpieczenia o charakterze rzeczowym, do których zalicza się:

 • hipotekę – obciąża ona nieruchomość dłużnika prawem do dochodzenia roszczenia przez wpis do ksiąg wieczystych
 • zastawy rejestrowe – mogą być ustanawiane na rzeczach ruchomych przedsiębiorcy.
 • zastaw na prawach – dotyczy praw zbywalnych, tj. papierów wartościowych, udziałów w spółkach, praw w zakresie wynalazczości
 • kaucja – kaucjodawca składa bankowi zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych lub papierów wartościowych
 • blokada środków na rachunku bankowym – wyodrębnienie środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów należących do przedsiębiorcy lub poręczyciela i udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – upoważnia bank do przewłaszczenia ruchomych przedmiotów tytułu niespłaconego kredytu

2. zabezpieczenia o charakterze osobowym, do których zalicza się:

 • gwarancję bankową lub ubezpieczeniową – zobowiązanie banku lub ubezpieczyciela do zapłaty sumy pieniężnej kredytodawcy odpowiadającej kwocie niespłaconych rat kredytu, należnych odsetek i kosztów postępowania, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec banku – wierzyciela.
 • poręczenie wekslowe zobowiązujące poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu ustalonych w terminach płatności
 • poręczenie według prawa cywilnego – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w razie uchylenia się kredytobiorcy od wywiązania się ze zobowiązań
 • cesja wierzytelności – jako zabezpieczenie kredytu jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem udzielającym kredytu, na mocy której przedsiębiorca przenosi na bank swoje prawo do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi
 • przystąpienie do długu kredytowego – do dotychczasowego kredytobiorcy – dłużnika przystępuje osoba trzecia w charakterze dłużnika solidarnego
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych firmy – może być udzielane przez kredytobiorcę lub osobę trzecią
 • weksel własny in blanco – dokument zawierający podpis wystawcy weksla, nie zawiera jednak określenia sumy wekslowej i terminu płatności.
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. – przyjmowane zamiennie z wekslem własnym in blanco, stosowane najczęściej do dużych ekspozycji kredytowych, może dotyczyć zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy.

Kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne, konsolidacyjne, firmowe, rolne, chwilówki, pożyczki, bez bik, ratalne, online, zero procent

Tu jesteśmy: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Radom, Kalisz, Sieradz, Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Zamość, Koszalin, Słupsk, Piła, Toruń, Częstochowa, Przemyśl, Elbląg, Skierniewice, Włocławek, Piotrków Trybunalski, Nowy Sącz, Radomsko, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Przemyśl, Krosno, Zamość, Chełm, Konin, Wałbrzych, Elbląg, Ciechanów, Skierniewice

Image