Image
Image
Image
czwartek, 14 kwiecień 2016 08:53

Czym charakteryzuje się polityka pieniężna?

Czym charakteryzuje się polityka pieniężna?

 
Spokojnie i sprawnie działająca gospodarka przyczynia się do wzrostu zamożności kraju. Jednym z czynników odpowiedzialnych za jej stworzenie jest polityka pieniężna, która gwarantuje stabilny poziom cen.
 
Warto pamiętać, że istotnym elementem do jej utrzymania stosowana jest strategia celu inflacyjnego, która jest ustalana w ramach pracy Rady Polityki Pieniężnej. Potem następuje obliczanie podstawowych stóp procentowych NBP( ma to wspomóc jak najlepsze osiągniecie celu). Analizując statystyki można zauważyć, że od 2004 roku cel inflacyjny jest utrzymywany na poziomie 2,5%. Stopy procentowe mają natomiast wpływ na wysokość stóp krótkoterminowych depozytów i kredytów jakie są dostępne w bankach komercyjnych.
 

Jakie instrumenty NBP wykorzystuje, aby zrealizować zamierzone cele? Są to cztery mechanizmy:

 
Operacje otwartego rynku
 
Są to transakcje, które wychodzą z inicjatywy banku centralnego do banków komercyjnych. Zalicza się do nich warunkową i bezwarunkową sprzedaż lub kupno papierów wartościowych, dewiz czy emisje własnych papierów dłużnych banku centralnego.
 
Operacje otwartego rynku równoważą popyt i podaż środków utrzymywanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Dzięki temu bank centralny wpływa na poziom krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym.
 
Obecnie operacje otwartego rynku przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski polegają na emisji własnych papierów dłużnych o minimalnej rentowności, która jest równa stopie referencyjnej wyznaczonej przez RPP.
 

Rezerwa obowiązkowa

 
W 2014 roku wprowadzono obowiązek posiadania rezerwy dla kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Wcześniej obowiązek taki był nałożony tylko na odziały banków zagranicznych, które funkcjonowały w Polsce.
 
Rezerwa obowiązkowa ma na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora bankowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym. Ponadto obowiązek ten sprawia, że nie mamy na polskim rynku do czynienia z nadpłynnością banków. Rezerwa ta, zazwyczaj jest wyrażona w złotówkach. Część środków gromadzonych jest na rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych. Wyjątkiem są środki przyjęte od innego banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej czy Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
 
Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej jest nakładana przez RPP. Od ponad pięciu lat plasuje się ona na wysokości 3,5%. Rezerwa podlega oprocentowaniu. Na dzień dzisiejszy wynosi ono 0,9 stopy referencyjnej.
 
 

Operacje kredytowo-depozytowe

 
Gdy są prowadzone przez NBP podstawowe operacje otwartego rynku z 7-dniowym terminem zapadalności może dochodzić do znacznych wahań stóp procentowych. W szczególności jeśli chodzi o jednodniowe stopy rynku międzybankowego. Całej sytuacji mają zaradzić operacje kredytowo-depozytowe, prowadzone z bankami komercyjnymi z ich inicjatywy. Warto zaznaczyć, iż każda operacja tego typu wychodząca z NBP ma wpływ na wysokość stóp procentowych jakie są odnotowywane na rynku pieniężnym.
 
Natomiast jeśli chodzi o realizację depozytów, to w usługach NBP jest przewidziana możliwość złożenia depozytu jednodniowego. Takie lokaty są zawsze przyjmowane do końca dnia operacyjnego. Zwrot z odsetkami ma miejsce już następnego dnia
 
Proponowane lokaty długoterminowe przez NBP służą do zagospodarowania wszelkich nadwyżek jakie pojawiają się w banku. Jest to naturalna przeciwwaga w systemie finansowym dla stóp krótkookresowych lokat.
 
 

Zasady polityki kursowej

 
Już od 16 lat kurs złotego jest kreowany w sposób płynny i nie podlega ograniczeniom. Do zadań Banku Centralnego nie należy już stawianie sobie za cel określonego z góry poziomu kursu złotego. NBP zastrzega sobie jedynie prawo do interwencji, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu inflacyjnego.
 
Wchodząc do grona państw Unii Europejskiej, Polska została zobowiązana do przystąpienia w najszybszym możliwym czasie do strefy euro. Gdy sytuacja gospodarcza na to pozwoli, nasz rodzimy zloty zostanie zastąpiony walutą wspólnotową. Będzie to wiązało się z tym, że na terenie naszego kraju politykę pieniężną będzie kształtował Europejski Bank Centralny.
 
 
Jednym z warunków, które trzeba spełnić, aby posługiwać się walutą ogólnoeuropejską jest wypracowanie stałego kursu walutowego. Dlatego też, gdy warunki gospodarcze oraz prawne będą do tego przygotowane, kurs złotówki zostanie usztywniony na co najmniej dwa lata w ramach systemu kursowego ERM II. Oznacza to, że NBP będzie utrzymywał kurs wobec złotego w odpowiedniej proporcji jaka zostanie przygotowana przez kurs centralny.

Kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne, konsolidacyjne, firmowe, rolne, chwilówki, pożyczki, bez bik, ratalne, online, zero procent

Tu jesteśmy: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Radom, Kalisz, Sieradz, Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Zamość, Koszalin, Słupsk, Piła, Toruń, Częstochowa, Przemyśl, Elbląg, Skierniewice, Włocławek, Piotrków Trybunalski, Nowy Sącz, Radomsko, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Przemyśl, Krosno, Zamość, Chełm, Konin, Wałbrzych, Elbląg, Ciechanów, Skierniewice

Image