Image
Image
Image
środa, 30 marzec 2016 08:40

Co dzieje się z kredytem, gdy bank ma problemy finansowe?

Masz zaciągnięty kredyt? Zastanawiasz się czasem jaka będzie Twoja sytuacja finansowa jeśli kredytodawca znajdzie się w stanie upadłości?

W związku z takim wydarzeniem narosło już sporo mitów. Warto posiadać choć podstawową wiedzę na ten temat.
 
Przede wszystkim z pomocą w takich chwilach przychodzi Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który udziela wypłat gromadzącym w danym banku pieniądze klientom. Jest on po to stworzony, aby pokryć zobowiązania upadającej instytucji. Ta sieć bezpieczeństwa obejmuje depozyty do równowartości 100 tys. euro.
 
Jednak jaki los w takiej sytuacji czeka kredytobiorców? Są to dłużnicy tej instytucji, które przestaje samodzielnie prawidłowo funkcjonować.
 
Prawo bankowe bardzo jasno ustanawia całą procedurę działania w przypadku instytucji, które są narażone na problemy związane z wypłacalnością. W pierwszej kolejności, zawsze jest ustalany program naprawczy, który ustala kroki działania mające na celu wyciągnięcie instytucję z zapaści. Jeśli istnieje taka potrzeba, to zostaje ustanowiony zarząd komisaryczny, którego zadaniem jest czuwanie nad planem realizowania naprawy. W sytuacji, gdy suma strat banku przekracza połowę funduszy własnych, to KNF może zadecydować, iż instytucję powinien przejąć inny podmiot lub doprowadzić od likwidacji banku. Wspomniana przejęcie, może odbyć się tylko za zgodą upadającej instytucji.
 
Inna powstaje sytuacja, gdy aktywa banku nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań. KNF w takiej sytuacji może zadecydować, iż najlepszym rozwiązaniem będzie zawieszenie banku i przejęcie go przez inny podmiot, otworzyć postępowanie układowego czy wystąpić z wnioskiem o upadłość.
 
Jednak trzeba wiedzieć, iż niezależnie do tego jaka zostanie obrana droga działania, to kredytobiorcy nie zostają w żaden sposób zwolnieni z zobowiązań względem banku. Dalej powinna następować spłata na rachunek, który został podany na umowie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie zostały przelane środki na konto kredytobiorcy w sytuacji, gdy doszło do ogłoszenia upadłości.
 
Warto wiedzieć, że w przypadku wypłacenia części pieniędzy, klient nie otrzyma już dopłaty. Wszelkie interesy klienta są chronione prawnie, więc nie będzie dochodzić do jakiejkolwiek samowoli względem klienta. Syndykowi, który zarządza masą upadłościową, oczywiście będzie miał możliwość zerwania umowy podobnie jak mógłby to zrobić bank.
 
Choć taka sytuacja nie zawsze jest łatwa, to nadzór finansowy chce, aby zawsze dochodziło do nabycia instytucji w sektorze. Najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, gdy dochodzi do transakcji jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Nie naraża to na szwank opinii marki czy nie nadwyręża jej wiarygodności. Po ogłoszeniu upadłości zbywcą jest syndyk. Po dokonaniu transakcji, nowy właściciel bęzie starał się wyciągnąć instytucję z kryzysu i na nowo uczynić ją rentowną. Jest to bardzo optymalne i dobre rozwiązanie dla wszystkich osób związanych z bankiem. Nabywca wchodzi w prawa i obowiązki właściciela ,więc wszystkie kredyty czy usługi pozostają w mocy. Kredytobiorca nadal będzie zobowiązany do spłacania swoich zobowiązań w terminach z umowy.
 
Jeśli nastaje nowa sytuacja w zarządzaniu spółką, to klienci muszą być o tym koniecznie powiadomieni. Co ważne, może dojść do zmian w opłat taryfowych, więc tym bardziej bank musi być w stałym kontakcie z klientami.
 
Co się dzieje, gdy syndyk nie może znaleźć spółki, która będzie zainteresowana wykupem banku? W takim wypadku, musi dojść do podziału należności i będzie on sprzedany w odpowiednich częściach.
 
Kredytobiorcy w takich sytuacjach boją się, iż może dojść do wypowiedzenia umów, co wiąże się z koniecznością spłaty zobowiązania w bardzo szybkim czasie. Na szczęście taka sytuacja jest jedynie krążącym mitem, który nie ma absolutnie żadnego prawnego umocowania.
 
Jeśli zaciągnięty kredyt był prawidłowo spłacany, bez opóźnień, to klient nie ma najmniejszych powodów do obaw. Nabycie portfela kredytów nie daje możliwości do rozwiązania umów lub domagania się wcześniejszej spłaty.
 
Choć klienci, którzy mają problemy ze spłatą zobowiązań mogą czuć się zagrożeni. Klienci muszą być świadomi tego, że w przypadku sprzedania portfela kredytowego agresywnej firmie windykacyjnej, będą oni zmuszeni do zmierzenia się z nowym i wymagającym wierzycielem. Taka sytuacja jest możliwa, gdyż syndyk dokonując zbycia masy upadłościowej kieruje się nie renomą nabywcy a w dużej mierze jego wypłacalnością czy chęcią kupna.
 
Jednak to jest sytuacja bardzo teoretyczna, gdyż ostatnimi laty przede wszystkim dochodzi do przejęcia upadających banków przez podmioty o silniejszej pozycji na rynku jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

Kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne, konsolidacyjne, firmowe, rolne, chwilówki, pożyczki, bez bik, ratalne, online, zero procent

Tu jesteśmy: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Radom, Kalisz, Sieradz, Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Zamość, Koszalin, Słupsk, Piła, Toruń, Częstochowa, Przemyśl, Elbląg, Skierniewice, Włocławek, Piotrków Trybunalski, Nowy Sącz, Radomsko, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Przemyśl, Krosno, Zamość, Chełm, Konin, Wałbrzych, Elbląg, Ciechanów, Skierniewice

Image